zlepšování praktické výuky v rámci studijních programů překladatelství

OCTC je součástí programu Strategického partnerství Erasmus +. OCTC je zkratkou anglického názvu Optimising Translator Training through Collaborative Technical Translation, tedy „optimalizace výuky překladu prostřednictvím výuky týmového odborného překladu“. Cílem projektu je podpořit zařazování prakticky zaměřené výuky do studijních plánů.

Studenti sedmi evropských univerzit se účastní intenzivních seminářů zaměřených na týmový překlad odborných textů, které simulují reálné pracovní podmínky. Mimo to také učitelé sdílejí osvědčené postupy a materiály z oblasti projektové výuky.

 PARTNEŘI

The map ID you have entered does not exist. Please enter a map ID that exists.

Tradutech sessionsEVROPSKÝ PROJEKT TRADUTECH

Studenti se při seminářích Tradutech seznámí s projektovým řízením.

Pro simulaci pracovních podmínek si studenti vytvářejí týmy-agentury a v jejich rámci pak překládají odborné dokumenty.

UDÁLOSTI

No Events

DALŠÍ UDÁLOSTI

0
Studentů ze 7 evropských zemí
0
Šálků kávy
0
Evropských univerzit
0
Přeložených slov