Návaznost na projekt OPTIMALE

Projekt OCTC vychází z výsledků spolupráce v rámci sítě OPTIMALE, do níž bylo prostřednictvím programu Erasmus zapojeno 70 partnerů specializovaných na profesionální překlad, a to jak z akademického prostředí, tak z praxe. V rámci sítě OPTIMALE byl proveden výzkum prostřednictvím dotazníků online, z nějž vyplynulo, že zaměstnavatelé na překladatelském trhu považují schopnost absolventů studijních programů překladatelství aplikovat profesionální pracovní postupy za klíčový faktor pro jejich zaměstnatelnost. Tyto postřehy umožnily definovat, které postupy ve vzdělávání překladatelů se považují za osvědčené. Jednalo se například o zařazení praktické výuky do studijních plánů.

Účast sedmi evropských univerzit

Projektu se účastní studenti a vyučující z magisterských studijních programů překladatelství ze sedmi univerzit (Rennes 2 University, Francie; HE Vinci, Brusel, Belgie; Swansea University, Spojené království; Univerzita Karlova v Praze, Česká republika; Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunsko; Universita ta Malta, Malta; Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Španělsko).

Cíle

Projekt OCTC má za cíl zlepšovat prakticky orientovanou výuku v překladatelských studijních programech prostřednictvím intenzivních projektových seminářů odborného překladu, které simulují reálné pracovní podmínky (dále jen „semináře Tradutech“). Zaměřuje se také na výměnu osvědčených postupů a materiálů pro zavádění projektové výuky ve vzdělávání překladatelů.

About OTCT Project

Semináře Tradutech

Projekt je zaměřen na intenzivní semináře „Tradutech. Vlastnímu projektovému semináři předchází přípravné práce. Materiály ze semináře jsou pak využitelné pro další výuku.

Propojení s trhem

Výsledky práce studentských „agentur“ budou posuzovány podle profesionálních kritérií profesionálními překladateli. Studenti dostanou zpětnou vazbu, která bude dále sloužit při výuce po semináři Tradutech.

Mobilita vyučujících a studentů

Dva semináře Tradutech navštíví v Rennes vyučující z ostatních partnerských univerzit a zúčastní se paralelního vzdělávacího semináře. Studenti z partnerských univerzit navštíví další dva semináře v Rennes a plně se zapojí do práce místních týmů.

Co se bude dít po skončení projektu?

Návaznost projektu zajistí vytvoření a rozšiřování materiálů pro studenty i vyučující, další vzdělávací semináře, a také vytvoření Příručky zavádění projektové výuky do vzdělávání překladatelů, která bude volně k dispozici dalším institucím.

Výsledky projektu OCTC

Studenti, kteří se projektu zúčastní, budou mít praktické zkušenosti a zpětnou vazbu od profesionálů, vyučující získají zkušenosti s projektovou výukou a metodologií týmové práce.

Projekt OCTC je popsán v powerpointové prezentaci [en] :